Fraunhofer ILT ujawnia technologię czujników dwukierunkowych w LASER World