Mocne strony trzech materiałów łączą się, tworząc złożone kompozytowe elementy 3D

"ABS ma charakter amorficzny i ma wysoką odporność na uderzenia" - twierdzą naukowcy. "Niska przewodność cieplna, wytrzymałość cieplna i wytrzymałość, biodegradowalność i zgodność biologiczna są głównymi zaletami PLA, podczas gdy HIPS jest polimerem strukturalnym o niskiej wytrzymałości, który ma lepszą obrabialność i właściwości produkcyjne przy niskich kosztach." CD3D .

Naukowcy 3D wydrukowali próbki składające się z czterech warstw każdego materiału. Następnie przeprowadzono testy komponentów, w tym charakterystykę MFI, analizę skaningowej kalorymetrycznej analizy różnicowej (DSC), próbę rozciągania, pomiar przewodności cieplnej dysku Lee, test wytrzymałości na zginanie i test pull-out. ABS, PLA i HIPS zostały znalezione, dzięki testom DSC, aby były kompatybilne ze sobą, wszystkie mają podobne zakresy całkowitej wartości ciepła.

"Ponieważ praktyczne zastosowanie wymaga wymogu maksymalnej wytrzymałości przy minimalnym wydłużenie, najbardziej pożądane wydłużenie miało HIPS, a PLA miało najbardziej pożądane wartości wytrzymałości na rozciąganie "- kontynuują naukowcy. "Po wydrukowaniu 3D wielomateriałowego komponentu zaobserwowano, że wytrzymałość na rozciąganie i wartości wydłużenia wszystkich drukowanych komponentów wielomateriałowych były obserwowane pośrednio do HIPS i ABS, co pokazuje przydatność obecnych badań."

Z badań wynika kilka wniosków, jak stwierdzili badacze:

Ogólnie rzecz biorąc, trzy materiały były ze sobą kompatybilne, a ich wytrzymałość współdziałała, tworząc komponenty kompozytowe, które były lepsze od komponentów pojedynczych materiałów. Wraz z rosnącym zaawansowaniem drukarek 3D i większą dostępnością drukarek z funkcjami wielomateriałowymi coraz łatwiej jest drukować komponenty kompozytowe 3D takie jak te dla aplikacji funkcjonalnych, które korzystają z najlepszych właściwości ABS, PLA i HIPS. < p> Autorami publikacji są Ranvijay Kumar, Rupinder Singh i Ilenia Farina.