Nowy dokument badawczy zajmuje się szczegółowymi wyzwaniami i korzyściami drukowanych produktów farmaceutycznych 3D

Zgodnie z nowym artykułem badawczym, "Pomimo wszelkich przeszkód regulacyjnych związanych z medycyną druku 3D, FDA zatwierdziła pierwszą drukowaną pigułkę 3D, Spritam® (lewetyracetam) w sierpniu 2015 r. W tym przypadku produkt jest uznawany za zatwierdzający nowa produkcja masowa na równoważny produkt. "

Pojęcie drukowanych na 3D produktów farmaceutycznych zwróciło uwagę Preethy Ani Jose, z Oxford College of Pharmacy, oraz Petera Christophera GV, z firmy farmaceutycznej Strides Shasun Limited z Bangalore, Obaj pracowali razem, aby napisać artykuł zatytułowany "Drukowanie 3D leków - potencjalna technologia w opracowywaniu spersonalizowanej medycyny", który niedawno opublikowano w Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development.

Streszczenie brzmi , "Technologia 3D PRINTING przyciąga uwagę branży urządzeń medycznych i przemysłu farmaceutycznego ze względu na jej zastosowania na różnych platformach w branży opieki zdrowotnej. Mimo że technologia ta istnieje już od dłuższego czasu, jest obecnie przedmiotem powszechnego zainteresowania ze względu na zatwierdzenie drukowanego tabletu 3D i innych urządzeń medycznych, a także z nadejściem wytycznych USFDA dotyczących kwestii technicznych specyficznych dla urządzeń wykorzystujących produkcję dodatków, która obejmuje 3 druk trójwymiarowy (3D) wywołał wiele przemyśleń na temat tej technologii, które należy wziąć pod uwagę w celu pomyślnego dostarczenia zamierzonego produktu. W niniejszym artykule przedstawiono oczekiwania agencji regulacyjnych, ograniczenia, problemy z ustanawianiem takich zestawów do wytwarzania produktów leczniczych, zalety, wady, zastosowania, metody i związane z nimi ryzyko związane z produkcją. Zapewnia również wszechstronny przegląd obecnego stanu badań i rozwoju na tej platformie. "

Skuteczny transport farmakologicznie czynnego związku w organizmie w celu bezpiecznego leczenia jest nazywany dostarczaniem leku. Kontrolując profil uwalniania produktów farmaceutycznych, można poprawić ich bezpieczeństwo i wydajność, ale istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko niepożądanych efektów ubocznych, jeśli chodzi o dostosowaną medycynę i dawkowanie; Prawdopodobieństwo to jest jednak większe w populacjach geriatrycznych i pediatrycznych, ponieważ produkcja tabletek wieloskładnikowych jest bardziej skoncentrowana na przeciętnej populacji.

Z tego powodu wielu badaczy zwróciło się do druku 3D, aby stworzyć nowe niestandardowe metody dostarczanie leku, ponieważ może zawierać formulacje dawkowe tabletek pojedynczej lub wielowarstwowej, któremają właściwości przedłużonego uwalniania, zmniejszając tym samym ilość tabletek, które pacjent musi przyjmować każdego dnia, i często muszą być spożywane.

"Technologia druku 3D ma duży potencjał w zindywidualizowanej koncepcji postaci dawkowania zwanej koncepcją polipropylenu" wstęp do artykułu brzmi. "To powoduje, że wszystkie leki potrzebne do terapii w jednostce pojedynczej postaci dawkowania."

Istnieją jednak wyzwania, aby uzyskać drukowane w 3D farmaceutyki na rynku, w tym odpowiednie testowanie projektu i produkcji Rozważania dotyczące procesu, walidacja procesu drukowania 3D i oprogramowania w celu określenia poziomu dokładności oraz dokumentacja w celu potwierdzenia, że ​​jakiekolwiek produkty są zgodne z istniejącymi wytycznymi.

Artykuł brzmi: "Ważne kwestie dotyczące leków drukowanych 3D, takich jak odpowiedzialności deliktowej i praw intelektualnych należy się zająć w celu ochrony producentów i użytkowników końcowych. "