nScrypt dostarcza 1 metr fabryczny w narzędziu do armii amerykańskiej