Technologia Cytosurge FluidFM może teraz 3D drukować czyste konstrukcje metalowe z precyzyjną dokładnością

FluidFM μ3Dprinter może już drukować struktury metalowe w zakresie od 1 μm3 do 1 000 000 μm3, co jest niespotykane w przypadku innych technologii. W procesie elektrochemicznym, który działa w temperaturze pokojowej, 3D drukuje czysty, wysokiej jakości metal, a także może wytwarzać zwisające struktury pod kątem 90 ° bez użycia konstrukcji wsporczych lub obróbki końcowej CD3D .

Ale teraz ma nową funkcję, która jest całkiem wyjątkowa - może drukować 3D z dokładnością (mikrometr) na istniejących strukturach.

FluidFM łączy cechy mikroskopii siłowej i mikroprzepływów poprzez dodawanie mikroskopijnych kanałów do wrażliwych na siłę sond lub końcówek druku. Dzięki temu uzyskujemy płynny efekt jonizacji FluidFM, dzięki czemu możliwy jest cały proces drukowania 3D.

Bardzo mała objętość płynu zawierającego jon może być przepompowywana przez wewnętrzny mikroskopijny kanał jonitipu, a następnie dozowana przez podłoże otwór mikrometryczny na końcówce. Otwory, które mogą być tak małe jak 300 nanometrów, umożliwiają osiągnięcie natężenia przepływu tak małego jak kilka femtolitrów na sekundę, który jest milion razy mniejszy niż nawet najlepsze czujniki przepływu, które mogą podnieść. Ponadto, jony FluidFM wykorzystują zdolność wykrywania siły w celu zapewnienia kontroli procesu w czasie rzeczywistym podczas procesu drukowania. Umożliwia to drukowanie złożonych, czystych metalowych obiektów 3D w skali mikrometrycznej.

Nowy, precyzyjny metalowy druk 3D Cytosurge jest możliwy dzięki dwóm najnowocześniejszym kamerom o wysokiej rozdzielczości, które zostały zintegrowany bezpośrednio z FluidFM μ3Dprinter. Te kamery umożliwiają wizualizację gotowych struktur, a także zapewniają automatyczne ładowanie etykiet jonowych FluidFM, konfigurację drukarki, kalibrację i wspomagane komputerowo wyrównanie, które umożliwia drukowanie na wcześniej istniejących strukturach.

Kamera z widokiem z góry przedstawia powierzchnię lub obiekt, na którym ma być wydrukowany, podczas gdy w widoku z dołu najczęściej przegląda się wewnętrzne procesy systemowe, takie jak kontrolowanie zautomatyzowanych ruchów chwytania FluidFM iontip. Korzystając z wideo na żywo o wysokiej rozdzielczości FluidFM μ3Dprinter, możliwe jest ręczne wybranie dokładnej pozycji powierzchni lub obiektu, który będzie drukowany, a następnie ustawienie go jako punktu początkowego procesu drukowania 3D. Pozwala to użytkownikowi na drukowanie 3D przedmiotów metalowych na podkładkach stykowych, które są już wstępnie zdefiniowane na powierzchni układów mikroelektromechanicznych (MEMS) lub zintegrowanychObwód, jak mikroczip.

Unikalna nowa funkcja FluidFM μ3Dprinter struktur druku 3D, z wymagającą, precyzyjną dokładnością, bezpośrednio na powierzchnie i obiekty, może potencjalnie zrewolucjonizować mikromanufacturing poprzez połączenie tradycyjnych technik mikroprzetwarzania z drukowaniem 3D w celu stworzenia złożonego metalowe przedmioty.