Wikifactory uruchamia wersję beta: społeczną platformę do wspólnego opracowywania produktów