Wojskowe bada bezkręgowce jako model 3D drukowanych aktywnych materiałów dla robotów

Cenna natura tej cielesnej elastyczności nie została utracona przez wojsko, które zainteresowało się produkowaniem robotów, które nie są tak zwinne jak ośmiornice, ale wykazują mniejszą sztywność strukturalną niż tradycyjne roboty. Chodzi o to, że gdyby roboty mogły być produkowane z większą ilością materiałów dających, byłyby bardziej użyteczne podczas wykonywania manewrów w zatłoczonych miejscach, niż po prostu przepychałyby się przez nie. Łącząc się z zespołem z University of Minnesota (UMN), naukowcy pracowali nad stworzeniem autonomicznej platformy do wykonywania form swobodnych, która jest w stanie tworzyć miękkie roboty. Ta zaawansowana drukarka 3D została nazwana Solider. Doktor Ed Habtour z Laboratorium Badawczego Armii przedstawił korzyści płynące z emulacji bezkręgowców oraz badania, które są podejmowane, aby skorzystać z obecnego zrozumienia ruchu bezkręgowców:

To dopiero początek śledztwa, które należy podjąć w aby przygotować takie miękkie roboty do rozmieszczenia w terenie, ale jest ważnym krokiem w tym kierunku. Profesor Michael McAlpine z UMN nakreślił podejście, które podjęli podczas rozpoczynania dochodzenia:

"W początkowej fazie projektu nasz zespół rozpoczął od zbadania nowych metod emulacji lokalizacji bezkręgowców, które dostarczyły podstawowych wglądów w machinerie swoich miękkich rozproszonych układów uruchamiających, które pozwalają na wysokie ruchy zginania bez wsparcia szkieletu. "

Ghazaleh Haghiashtiani, badacz i autor naczelny na temat artykułu zatytułowanego" Wydrukowane 3D elektrycznie sterowane siłowniki "niedawno opublikowany w "Extreme Mechanics Letters" (EML) opisującym śledztwo podkreślono, że ta nowa metoda drukowania pozwala maszynie "wykorzystać wyjątkowe właściwości uruchamiania miękkich DEA ​​[siłowników elastomerów dielektrycznych] na podstawowym poziomie materiałów" i jest bardzo korzystna, ponieważ nie wymaga typowych etapów przetwarzania końcowego. Habtour wyjaśnił kolejne kroki, które należy podjąć, aby popchnąć te badania do przodu:

"Intrygujące interakcje między właściwościami mikromechanicznymi materiałów i różnymi nieliniowościami mogą dostarczyć nowych naukowych możliwości naśladowania symbiotycznych interakcji w systemach biologicznych. Jeśli potrafimy zrozumieć te interakcje, możemy wykorzystać te spostrzeżenia do wytworzenia dynamicznych struktur i elastycznych robotów, które mają być samoświadome, samo odczuwające i zdolne do dostosowywania swoich morfologii iwłaściwości w czasie rzeczywistym, aby dostosować się do niezliczonych warunków zewnętrznych i wewnętrznych. "