Zmienność procesów wytwarzania addytywnego część pierwsza